www.Edebyhamn.se Historia Tomtkarta Länkar Styrelsen Bilder Kommande händelser
Protokoll  Stadgar Hemsidor i vår närhet

---------------------------------------------------------------------------
Meddelande från Rolf Schillén!
Som markägare vid Norra Havsängen har jag upplåtit plats för ris från tomter (eller grönområdet) strax söder om vägskälet Edebyhamn/N Havsängen vid Rörmossen.
Man behöver alltså inte frakta riset långa vägar eller bränna det. Däremot får inget annan avfall såsom byggmaterial dumpas där. Telefon nummer till Rolf Schillén
finns på våran anslagstavla vid pumphuset!


Har Ni bilder eller annan info som vi bör ha här! Maila till danne@edebyhamn.se