Midsommar firande vid havet 2009  19/6 kl 10:00 Kläs stången
                                                         14:00 Börjar dans, lekar och lotter.

Kräftskiva  prel. 15/8

Städdagar 2009   3/10 kl: 10:00
                2010    24/4 kl 10:00

Årsmöte 2010  Datum ej bestämt änu kl 13:00 i hamnen.