Styrelse

Ordförande:      Helena S 21:25

Vice Ordf.         Ingrid A 21:15

Kassör:              Annika J 21:35

Sekreterare:     Peter A 21:19

Materialare:      Åke H 21:28

styrelsen@edebyhamn.se

Suppleant:         Bengt J 21:34
                         Linn R 21:20

Vatten ansvariga: Danne R 21:20 och Johnny 21:21

 

Tillbaka